Foto: Ines Sebal

När salongen släcks, sorlet tystnar och strålkastarna tänds, ser du som publik resultatet av en omfattande och noggrann process som pågått i flera år. Hur börjar det? Och vad är det egentligen som gör att en teaterföreställning når sin fulla potential på scenen? Lisa Lindén, dramaturg på Borås Stadsteater sedan i januari, belyser dramaturgens roll i detta komplexa skapande.

För henne handlar det om att ur ett textperspektiv vara den som smider samman alla trådar till en helhet. "Jag är involverad i hela processen. Det börjar i repertoarläggning där jag agerar bollplank med vår konstnärliga ledare. Längre fram är jag ett stöd till och ger feedback till dramatikern, för att i slutändan stödja regissören och skådespelarna i deras arbete," förklarar Lisa.

"Som dramaturg är det mitt uppdrag att se till att de konstnärliga elementen harmonierar, att tydliggöra visionen och berättelsen. Jag jobbar både med detaljerna och helheten samtidigt för att skapa en upplevelse som berör och engagerar publiken."

Efter att ha identifierat behovet av en fast dramaturg på teatern tog vår konstnärliga ledare Mikael Dahl beslutet att anställa en. ”Att valet föll på just Lisa Lindén grundades i att hon har en lång och gedigen bakgrund som dramaturg från ett flertal av landets stora teaterinstitutioner samt att Lisa har en magisterexamen inom genusvetenskap. Att kunna kombinera dramatik med de perspektiven är en fantastisk tillgång för teatern!” säger Mikael.

På vilka fler sätt kommer publiken att märka av Lisas närvaro?
"Ni kommer att få möjlighet att delta i samtal och reflektioner kring våra föreställningar, där Lisa och jag kommer att vara närvarande för att fördjupa er upplevelse. Men viktigast av allt är att den konstnärliga kvalitén på våra föreställningar kommer att lyftas till nya höjder. Berättelserna kommer att bli klarare och mer gripande, vilket förhoppningsvis kommer att kännas som en berikande upplevelse för vår publik."

Så nästa gång du tar plats i någon av våra salonger, ta en stund att tänka på den osynliga rollen som dramaturgen började spela långt innan ridån gick upp.