Webbkarta

Webbkartan visar hela webbplatsens informationsstruktur tre nivåer ner.

Webbkarta.

Cookies på borasstadsteater.se

Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker borasstadsteater.se. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av webbplatsen.

Enligt lag får en webbplats inte använda cookies utan att den som besöker webbplatsen har samtyckt till det. Just nu följer boras.se inte lagen helt ut då du inte kan tacka nej till coookies direkt på webbplatsen. Detta kommer att justeras så snart det är möjligt.

Under tiden kan du som önskar hindra att cookies sparas på din dator, ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter cookie-filer.

Så här gör du i:

SessionscookieS

Cookie-filen innehåller en sessionsidentitetskod som vår webbpubliceringssystem behöver för att fungera. Den sköter sessionsinformation under besöket på webbplatsen. Cookie-filen innehåller inte några personuppgifter och de används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. Filen tas bort när webbläsaren stängs.

Google Analytics

Google analytics är den tjänst Borås Stadstater använder för att ta fram webbstatistik. Cookie-filen hjälper till att skilja på olika användare och hur dessa navigerar på webbplatsen. Information som är viktig för att vi ska kunna förbättra och anpassa webbplatsen till sina användare. IP-adresser anonymiseras innan det lagras hos Google.

Tillgänglighet på Borås Stadsteaters webbplats

Borås Stadsteater ansvarar för den här webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur borasstadsteater.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Nedan finns mer information om tillgängligheten på borasstadsteater.se.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från borasstadsteater.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan under rubriken "Innehåll som inte omfattas av lagen" kan du be oss om att få informationen i alternativt form. Detta gör du genom att meddela oss via formuläret eller något av de alternativa kontaktmöjligheterna som finns beskrivna under rubriken ”Rapportera brister” längre ner på denna webbsida.

Meddela brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda borsstadsteater.se och strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Om du stöter på innehåll på Borås Stadsteaters webbplats som inte är tillgängligt för dig, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Meddela oss via formuläret eller något av de alternativa kontaktmöjligheterna som finns beskrivna under rubriken ”Rapportera brister” längre ner på denna webbsida.

Rapportera brister


Du kan också rapportera brister till oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Just nu pågår en granskning av webbplatsen för att utreda vilka delar av innehållet som är otillgängliga och behöver åtgärds.

Efter att granskningen har genomförts kommer denna webbsida att uppdateras med ytterligare och mer detaljerad information om brister i tillgänglighet på borasstadsteater.se.

Hur vi testat webbplatsen

Funka Nu AB utför en oberoende granskning av Borås Stadsteaters webbplats. Granskningen sker under början av år 2021.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Enligt § 2 förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service är vissa typer av innehåll undantaget från kravet på tillgänglighet. Vilket innehåll på borasstadsteater.se som berörs av undantaget kommer att listas nedan efter att en pågående granskningen av webbplatsen har genomförts.

Läs om vilka typer av innehålls som undantas från lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på Sveriges Riksstads webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.