Föreställning

Ett musikpotpurri på utomhusturné.

I livets villervalla är ett musikprogram som tar avstamp i Fröding, Ferlin och Evert Taubes klassiska texter och visor, via ett potpurri av populära slagdängor från 1910 och framåt. Franska chansoner, Beatles och Uriah Heep avslutar denna färd genom våra visskatter, understödda av Tage Danielssons kluriga livsbetraktelser.

Medverkande

  • Text och sång: Lennart Eriksson,
    Keyboard: Markku Vuorenniemi