TEATER I CORONATIDER

Vi på Borås Stadsteater följer myndigheternas råd och restriktioner gällande Corona, Covid-19 och vidtar utifrån dessa åtgärder i salongerna i samband med höstens föreställningar. Vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker oss!

Vi håller oss ständigt uppdaterade om utvecklingen och anpassar våra åtgärder löpande utifrån eventuella förändringar i myndigheternas råd och restriktioner. Det innebär att åtgärderna kan förändras under säsongen.


Stora scenen
  • Antalet platser som erbjuds till föreställningar på Stora scenen i höst är begränsat till 50 stycken (antalet platser på Stora scenens parkett är 326 stycken).
  • Biljetterna säljs onumrerade och du väljer själv var du vill sitta.
  • Varannan rad i salongen är avspärrad för att skapa nödvändig distans framåt/bakåt.
  • För distans i sidled lämnas minst 2 stolar tomma mellan varje sällskap.
  • Teatervärdar på plats hjälper till att se till att instruktionerna följs.


Lilla scenen
  • Antalet platser som erbjuds vid föreställningar på Lilla scenen i höst är begränsat till 37 eller 30 stycken, beroende på huruvida främre raden i nivå med scenen används (antalet platser på Lilla scenen är i vanliga fall 105 eller 88 stycken beroende på huruvida främre raden används)
  • Stolarna i salongen placeras ut med minst 1 meters avstånd mellan.


Foajéscenen
  • Antalet platser som erbjuds vid föreställningar på foajéscenen i höst är begränsat till 30 stycken (i vanliga fall erbjuder vi vanligtvis 60 platser).
  • Stolarna placeras ut med minst 1 meters avstånd mellan.
  • För att undvika köbildning och andra riskfaktorer i förhållande till coronapandemin servers inte mat på lunchteatern i höst. Däremot serveras kaffe och te.


Uppdaterad 2020-10-01