Mikael Dahl reflekterar över frågorna i stickuppropet We knit för peace.

I samband med föreställningen Knitting peace utlyser vi, Textilmuseet, Cirkus Cirkör och Hemslöjdskonsulenterna VGR ett gemensamt stickupprop där vi vill bjuda in dig till att sticka på temat fred, för att tillsammans forma utställningen We knit for Peace som kommer att visas på Textilmuseet i början av jubileumsåret 2021.

Som en del av uppropet vill vi att du, tillsammans med ditt bidrag till utställningen, skickar in dina svar på ett antal frågor. För att vi alla som stickar för fred ska kunna ta dela varandras tankar. Reflektera över betydelsen och möjligheterna med vårt gemensamma intresse och det som vi åstadkommer tillsammans i uppropet. Här svarar vår skådespelare Mikeal Dahl, som själv är en flitig stickare, på dessa frågor.

Varför stickar du?
Vad strävar du efter?
Går det att sticka fred?

Film: Tobias Walka