Vi på Borås Stadsteater följer myndigheternas råd och restriktioner gällande Corona, Covid-19 och vidtar åtgärder utifrån dessa i förhållande till våra föreställningar. Vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker oss! 

Vi håller oss uppdaterade och anpassar våra åtgärder löpande utifrån förändringar i myndigheternas råd och restriktioner. Det innebär att åtgärderna kan komma att förändras från att du köpt din biljett tills att föreställningen äger rum. Informationen nedan, om hur vi arbetar på teatern, hålls ständigt uppdaterad för att du i publiken ska veta vad som gäller när det är dags för ditt besök.

Hösten 2021

Med anledning av rådande restriktioner uppdateras antalet platser till föreställningar under höstens program löpande utifrån hur situationen förändras.

Nedan kan du läsa om aktuella åtgärder för respektive scen samt om de tillfälliga köpvillkor som gäller hösten 2021. Eftersom vi inte vet hur situationen med Corona, Covid-19 kommer att utvecklas kan åtgärderna förändras från att du köpt din biljett tills föreställningen spelas.

 

Stora scenen

 • Antalet platser som erbjuds till föreställningar på Stora scenen är begränsat till max 172 respektive 113 stycken beroende på om balkongen är öppen eller inte (antalet platser på Stora scenens är 508 repektive 326 stycken beroende på om balkongen är öppen eller inte).
 • Biljetterna säljs numrerade och det är viktigt att du sätter dig på din anvisade plats.
 • Alla i salongen sitter en och en med mist 1 meters avstånd åt alla håll till annan publik.
 • Teatervärdar på plats hjälper till att se till att instruktionerna följs.


Lilla scenen

 • Antalet platser som erbjuds vid föreställningar på Lilla scenen är begränsat till 37 respektive 30 stycken beroende på om främsta raden används eller inte (antalet platser på Lilla scenen är i vanliga fall 105 respektive 88 stycken beroende på om främsta raden används eller inte)
 • Stolarna i salongen placeras ut en och en med minst 1 meters avstånd mellan åt alla håll.
 • All publik anvisas till en specifik plats av våra teatervärdar.


Foajéscenen

 • Antalet platser som erbjuds vid föreställningar på foajéscenen i höst är begränsat till 30 stycken (i vanliga fall erbjuds 60 platser).
 • Stolarna placeras ut en och en med minst 1 meters avstånd åt alla håll.
 • All publik anvisas till en specifik plats av våra teatervärdar.
 • För att undvika köbildning och andra riskfaktorer i förhållande till coronapandemin serveras inte mat på lunchteatern i höst. Däremot serveras kaffe och te.

Tillfälligt ändrade köpvillkor

Vi vill att du ska känna dig trygg med att köpa biljetter till Borås Stadsteaters föreställningar och slippa oroa dig över risken att förlora pengar ifall att du inte skulle kunna eller vilja komma till teatern när föreställningen väl äger rum. Därför ändrar vi tillfälligt våra köpvillkor för att erbjuda återbetalning av biljetter till föreställningar som spelas under hösten 2021.

Återköp av biljetter hanteras av biljettkassan på telefonnummer 033-35 35 35.


Uppdaterad 2021-06-29