En snabbgenomgång av vad som har hänt innan Antigone.

Sofokles klassika tragedi Antigone tar faktiskt vid där en annan historia slutar. Antigone bygger nämligen på historien om Oidipus ur den grekiska mytologin. Här kommer en snabb genomgång av vad som har hänt innan berättelsen om Antigone utspelar sig.

Oidipus var son till Kung Laïos och drottning Iokaste av Thebe. När oraklet spådde att Oidipus skulle mörda sin far och gå till sängs med sin egen mor, lät kungen och drottningen lämna honom på en äng för att svälta ihjäl eller tas av rovdjur. Där hittades han av en herde som gav honom till det barnlösa kungaparet Polybos och Merope.

När Oidipus som vuxen får reda på att Polybos och Meropes inte är hans biologiska föräldrar beger hans sig till oraklet i Delfi för att söka svar. Men oraklet ger honom inte svar på vilka hans riktiga föräldrar är. Istället får han reda på profetian om att han kommer slå ihjäl sin egen far och gifta sig med sin mor. För att undgå att detta ska gå i uppfyllelse flyr Oidipus till Korinth.

På vägen dit uppstår en konflikt med en annan resande, vilken slutar med att Oidipus dräper den andre, ovetande om att det faktiskt är hans biologiske far, Laïos. Han fortsätter färden som tar honom till Thebe, hans ursprungliga hemstad.

I Thebe regerar brodern till Oidipus biologiska mor, kung Kreon, som tagit över makten efter Laïos död. Staden har drabbats av olycka. En sfinx löper runt och förtär alla män som inte kan lösa svaret på hennes gåta. Oidipus däremot lyckas lösa gåtan och sfinxen dör. Kort därefter gifter sig Oidipus med Laïos änka Iokaste, båda ovetande om att de är son och mor. Tillsammans tar det tillbaka makten från Kreon och blir kung och drottning av Thebe. Med tiden får de fyra barn tillsammans, Antigone, Eteokles, Polyneikes och Ismene.

Efter en tid drabbas staden av en ny olycka. En pestpandemi sprider sig varpå Kreon skickar en man till oraklet för att ta reda på orsaken. Oraklet svarar att Thebe inte kommer får ro förrän den som är skyldig för Laïos död har straffats för sitt brott.

Oidipus beslutar sig för att på egen hand leta reda på den som mördat Laïos och ber den vise siaren Teiresias om råd. Teiresias, som vet hur det verkligen ligger till, försöker undvika Oidipus frågor. Detta gör Oidipus misstänksam. Han tror att Teiresias och Kreon är i konspiration med varandra och att det är Kreon som är mördaren. Oidipus vill landsförvisa både Teiresias och Kreon men övertalas av Iokaste att låta dem stanna.

Snart kommer sanningen fram, både om vem Oidipus verkligen är och mordet på Laïos. Iokaste hänger sig i förtvivlan och avsky över vad hon har gjort. Oidipus, som svurit att driva ut den skyldiga ur Thebe, sticker ut sina egna ögon. Sönerna, Eteokles och Polyneikes, skäms över vad deras far har gjort och stänger in honom i palatset varpå Oidipus uttalar en förbannelse över sina söner om att de ska hata varandra för all framtid.

Sönerna kommer överens om att de ska efterträda sin far genom att regera i Thebe vartannat år. Men när Eteokles, som börjar, har suttit vid makten i ett år vägrar han att överlåta tronen åt sin bror. Istället låter han landsförvisa honom. Polyneikes beger sig då till kung Adrastos i staden Argos på Peloponnesos. Där gifter han sig med Adrastos dotter Argeia och lyckas få Adrastos att ta hans parti mot brodern Eteokles. De två samlar en här för att inta Thebe med våld.

Eteokles ställer en hövding vid sex av de sju portarna till Thebe. Vid den sista porten står han själv. Striden blir hård men Eteokles sida lyckas få övertaget. Slutligen möts de båda bröderna i en sista uppgörelse. En förbittrad strid utspelar sig vid den sista porten, som slutar med att de dödar varandra.

Här, vid randen av konsekvenserna efter att de båda bröderna har dödat varandra tar Antigone sin början.

Läs om Antigone och boka biljetter.