Teknikspecifikation uthyrning stadsteatern

Önskemål ifylles och skickas till ljud- ljus- och scenavdelning för bekräftelse senast 6 veckor innan arrangemangets genomförande.Stadsteatern bekräftar vad som är tekniskt och personellt möjligt och återsänder senast 3 veckor innan genomförande. Den teknik som inte finns tillgänglig på teatern hyrs in av hyresgästen, eller av teatern efter överenskommelse.

Standardbemanning: Stora scenen: 3 tekniker, 3-4 teatervärdar. Lilla scenen: 1 tekniker, 2 värdar.


Övergripande info:Scen:
Vilken scen vill ni boka? * (obligatorisk)Vilken tid pågår evenemanget:Ljus:Ljud:Projektor * (obligatorisk)Dator:
Medtar egen dator: * (obligatorisk)Jag vill hyra teaterns dator * (obligatorisk)


Dator ska visa..
Datorn körs


Övrigt

Jag är införstådd med följande:
Teaterns scenografi inte får flyttas av annan än teaterns egen scenpersonal * (obligatorisk)

Vid lån av teaterns datorer måste materialet/filerna vara teatern tillhanda senast kl 09 dagen innan evenemanget  * (obligatorisk)

Kontaktuppgifter
BILJETTKASSAN
033 35 35 35

VÄXEL
033 35 70 00


NYHETSBREVLämna följande fält tomt