Borås Stadsteaters teaterchef väljer


att avsluta sin tjänst i förtid.

- "När jag tillträdde min tjänst som teaterchef vid Borås stadsteater så skedde det på grundval av mina konstnärliga kvalitéer. Jag hade en vision som jag redan från början var tydlig och klar med i mitt arbete, och som jag också var tydlig med när jag ansökte om tjänsten: mitt fokus är och var teatern och dess kreativa arbete.
Jag fick i uppdrag att utveckla scenen på Borås Stadsteater och tanken hos mig - och som jag upplevde fanns i uppdraget - var bland annat att föra in teatern i en samtida diskurs som rymmer också begrepp som klass, kön och etnicitet. Det var en del av det uppdrag som jag fick formulerat för mig.

När jag i maj 2013, efter påstötningar till min huvudman, fick en formell tjänstebeskrivning så kunde jag se att Borås Stads kulturförvaltning och Kulturnämnd och jag hade olika uppfattningar om vilket arbete som borde prioriteras för att driva teaterns konstnärliga verksamhet framåt. Jag beslöt mig då för att inte förhandla med mitt uppdrag och inte göra avsteg från det som jag anser vara teaterns uppgift. Jag väljer därmed att avsluta min tid som teaterchef här. Det har på många sätt varit en lärorik och givande tid och jag får säkert tillfälle att återkomma -  på olika sätt - till det jag upplevt och lärt här."

Monica Wilderoth, teaterchef på Borås Stadsteater
2013-09-10