Köp biljett till Dialogue

DIALOGUE
Ett ordlöst samspel i realtid mellan ljudkonstnären
William ”Bilwa” Costa och dansaren Stina Nilsson.

28 april kl 19, Teaterfoajén

William ”Bilwa” Costa (Philadelphia, USA) och Stina Nilsson (Jönköping, SE) möttes i Berlin 2011 och har sedan dess samarbetat i flertalet projekt som visats på festivaler, gallerier, dans- och musikscener mm, främst i Berlin, men även i Finland och Sverige.

William ”Bilwa” Costas ljuduniversum består bland annat av manipulerade sinustoner, uppmickade och akustiska objekt, elektroniskt ljud och samplingar av ljudinspelningar från olika platser. Ett centralt tema i hans skapande är det rumsliga; hur ljudet färdas i rummet, hur ljudet skapar rum i rummet, och även hur objekten och konstnären förhåller sig till och rör sig i rummet.

Ett ordlöst samspel i realtid

Stina Nilsson har sin bakgrund i den nutida dansens olika improvisationstekniker och baserar sitt skapande på närvaron i stunden, där det som uppstår bortom intellektets förmåga får samsas med det medvetna valet i skapandeprocessen. Stina intresserar sig för upplevelsen och uttrycket av en musikalisk kropp, en kropp som pulserar, vibrerar, flyter, kontraherar, expanderar. Föreställningen ”Dialogue” är ett nedslag i de två konstnärernas samarbete; en dialog som sträcker sig över tid och rum, ett resultat av de senaste årens samtal, kompromisser, oenigheter och enigheter, insikter, beslut och handling. I det samspel som föreställningen består av, skapas utrymme för en dialog inom den enskilda individen, en inre dialog som kan möjliggöra för publiken att ta till sig, ifrågasätta och förstå, samt relatera till egna känslomässiga minnen och erfarenheter.

Köp biljett till Dialogue


INFORMATION

Musik: William "Bilwa" Costa
Dans: Stina Nilsson

Speltid: Ca 45 minuter

Biljettpris: 100 kronor

Obs. Spelas i Teaterfoajén på Kulturhuset.

BILJETTKASSAN
033 35 35 35

VÄXEL
033 35 70 00


NYHETSBREVLämna följande fält tomt