Blå och röd illustration av en man i närbild. 

TEATERMANNEN SOM FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

En uppvaknandets käftsmäll för invanda tankemönster och livsstilar.

Någonting måste hända. Världsekonomin skenar, miljöproblemen är akuta, rasismen breder ut sig. Teatern borde vara en plats för förändring.

Teatermannen har bestämt sig för att ta saken i egna händer och ge teatern en chans. Vad vill han förändra? Hur ska han förändra? Vilka är det han ska förändra? Vet teatermannen bättre än publiken?

Det är en mycket stor uppgift han tar sig an och frågorna hopar sig om vem han själv är, vilka som sitter i publiken och vilket samhälle vi alla är en del av. Risken är överhängande att han ska misslyckas, men han tänker försöka.

Medverkande

  • Av: Erik Holmström och David Rangborg
  • Regi: Erik Holmström
  • Skådespelare: David Rangborg
2013
PREMIÄR 16 NOVEMBER
LILLA SCENEN