Tillgänglighet

Starka teaterupplevelser ska ske på lika villkor. Därför är tillgänglighet en av de frågor vi ständigt arbetar på att förbättra. På båda våra scener finns hörslinga.

Stora scenen
På Stora scenen finns hörslinga, dock ej på rad 1 och 2.
Platser för rullstolar finns på rad 14, dessa biljetter bokas endast via teaterns biljettkassa på 033 35 35 35.

Lilla scenen
115  platser, onumrerade. Hörslinga finns.
Om Du upplever problem med hörslingan på våra scener ber vi Dig meddela vår personal i samband med föreställningen, så kan vi lättare härleda felet!
Platser för rullstolar finns. Dessa biljetter bokas endast via teaterns biljettkassa på 033 35 35 35. 

Borås Stadsteater
033-35 70 00
info@stadsteatern.boras.se

Biljettkassa
033-35 35 35

Besöksadress
Borås Stadsteater
P.A. Halls Terrass

Postadress
Borås Stadsteater
501 80 Borås

Information om tillgänglighet

BILJETTKASSAN
033 35 35 35

VÄXEL
033 35 70 00


NYHETSBREVLämna följande fält tomt