Ändrade premiärdatum för Borås Stadsteaters vårpjäser!

Pressmeddelande 2015-02-19

Upprepade sjukdomsfall under repetitionsarbetet med Puntila medför att
dess premiär flyttas från 28 februari till 7 mars. Det medför i sin tur att
Lilla scenens premiär på Kontraktet, som skulle ägt rum den 7 mars,
flyttas till fredag den 6 mars.

Teaterns biljettkassa arbetar intensivt med att informera den publik som
drabbas och boka om biljetterna till nya datum.

Lena Hermanson
Marknadsansvarig
Borås Stadsteater
501 80 Borås
Tel 033 35 76 54, 0704 55 76 54
Besöksadress: P A Halls terrass

BILJETTKASSAN
033 35 35 35

VÄXEL
033 35 70 00


NYHETSBREVLämna följande fält tomt