Ond gärning blir Death and the Maiden

Ny titel och framflyttad premiär på Borås Stadsteaters lilla scen
Oklarheter i upphovsrättsfrågan gör att Borås Stadsteaters kommande uppsättning Ond gärning byter namn till Death and the Maiden.

Regissören Gunilla Johanssons regikoncept låg, enligt förlaget, för långt ifrån Ariel Dorfmans originaltext. Nu väljer hon att göra pjäsen i sin ursprungliga form. Det merarbete detta innebär för ensemblen, gör att Stadsteatern flyttar fram premiären en vecka.

Nytt premiärdatum blir fredagen den 24 oktober.
Köpta biljetter bytes eller återlöses i biljettkassan.

Lena Hermanson
Marknadsansvarig
Borås Stadsteater
501 80 Borås
Tel 033 35 76 54, 0704 55 76 54
Besöksadress: P A Halls terrass
www.borasstadsteater.se