Musik, skratt och spänning på Borås Stadsteater  nästa spelår.

Som tidigare presenterats inleder Stadsteatern med gästspelsfestival på lilla scenen i månadsskiftet augusti-september. Den följs av Ingvar! – en musikalisk möbelsaga med premiär den 20 september  på stora scenen samt den psykologiska thrillern Ond gärning på lilla scenen den 17 oktober. Och den 6 december är det dags för Adde Malmberg att ta sig an den brittiska komedin Rampfeber på stora scenen.

T f teaterchef Johan Huldt sätter upp Puntila av Bertolt Brecht och Hella Woulijoki på stora scenen den 28 februari. Det blir folklustspel till toner av finsk tango och humpor. Godsägare Puntila på Lammi har ett allvarligt problem. Hur skall hans stora hjärta få utrymme i en snöd värld där makt och pengar skriver regelverket? Han finner lösningen i botten på flaskan. När han har druckit, är han den godaste och generösaste människa som gått i ett par skor. Men när kontrakten skall skrivas, ser han till att vara spik nykter. Rollbesättningen i Puntila är ännu inte klar.
På lilla scenen återkommer regissören Elisabet Ljungar (Tyra Sventon i London, En dag skall jag berätta om mamma mm) till Borås för att regissera Kontraktet av Mike Bartlett. En hårt skruvad kontorssatir om mardrömslika anställningsvillkor där Chefen ställer krav som försätter den anställda Emma i en alltmer utsatt position. Skådespelare är Gunilla Rydholm-Eriksson och Amelie Thorén.

Under våren arbetar Eva Claar och Josefin Andersson med en helt ny barnproduktion om två clowner som drabbas av den första kärleken. Den kommer att heta Stormen - fritt, väldigt fritt efter William Shakespeare. 
Utöver detta, kompletteras repertoaren med gästspel och mindre program, som ännu inte fastställts.


Lena Hermanson
Marknadsansvarig
Borås Stadsteater
501 80 Borås
Tel 033 35 76 54, 0704 55 76 54
Besöksadress: P A Halls terrass
www.borasstadsteater.se