Föreställning

Musik, Egen produktion, Utanför scen

Ett musikpotpurri på utomhusturné. Vi kommer till er!

I livets villervalla är ett musikprogram som tar avstamp i Fröding, Ferlin och Evert Taubes klassiska texter och visor, via ett potpurri av populära slagdängor från 1910 och framåt. Franska chansoner, Beatles och Uriah Heep avslutar denna färd genom våra visskatter, understödda av Tage Danielssons kluriga livsbetraktelser.


Information

Programmet riktar sig till stadens äldre och turnérar med utomhusföreställningar för vård- och omsorgsboenden mellan vecka 33 och vecka 40. I livets villervalla bokas kostnadsfritt. Förfrågningar skickas till hanna.haag@boras.se.

I och med siturationen med coronapandemin är föreställningen anpassad till att spelas utomhus - på innergårdar, i trädgårdar eller dylikt! Man kan antingen ställa upp sitt fönster och lyssna inifrån sitt rum, eller ställa ut stolar och lyssna utomhus.

Föreställningen är ca 60 min lång.


Medverkande

Text och sång: Lennart Eriksson,
Key-bord: Markku Vuorenniemi